Therapie

Praktische aspecten

Mevr. M. Van de Maele begeleidt mensen individueel, in partnerrelatietherapie en in gezinstherapie. Beschikbare dagen en uren vindt u onder ‘Maak online een afspraak’.

Iedereen kan kiezen tussen volgende duurtijd van één sessie: ongeveer één uur, ongeveer anderhalf uur, ongeveer twee uren. De standaard duurtijd is ongeveer één uur tenzij vooraf anders is afgesproken of gereserveerd. Na de standaardtijd wordt per begonnen halfuur een hoger ereloon gerekend.

Wat de duur van de totale therapie betreft, gelden volgende regels. De cliënt kan na elke sessie bepalen of er een volgende sessie komt en wanneer dit hem of haar het beste zou schikken. Maar het is ook mogelijk en meestal wenselijk om in te tekenen voor een aantal sessies. Daardoor is men verzekerd van een continuïteit in het therapeutisch proces.

Gemaakte afspraken die niet minstens zeven dagen vooraf worden afgezegd of verplaatst, moeten toch worden betaald, ook als er sprake is van overmacht. Vergelijk het met: voor wie onverwacht niet kan aanwezig zijn op het sportevenement of het optreden waarvoor hij of zij een kaartje kocht, wordt het sportevenement of het optreden niet herhaald.

Inhoudelijke aspecten

Er wordt steeds gezocht naar een werkwijze die het beste aansluit bij de aard van het probleem en bij de persoon van de cliënt en bij zijn levenssituatie. Hoe dat concreet gebeurt, is juist door die verscheidenheid van mensen en problemen niet verder uit te schrijven.

Elke cliënt wordt uitgenodigd en aangemoedigd om tussen de therapiesessies teksten te schrijven over het probleem, over zijn of haar levensgeschiedenis en over het dagdagelijkse leven nu. Al deze teksten zullen voor de volgende therapiesessie worden gelezen, tenminste als ze tijdig zijn bezorgd. Dat is zonder enige meerprijs. Maar, omgekeerd, wie van deze gelegenheid geen gebruik maakt, heeft wel geen recht op enige vermindering van het betaalde of te betalen ereloon.

© Mevr. M. Van de Maele van V.Z.W. Relatie-Academie - Rekeningnummer BE07 2850 3666 9766 - Privacyverklaring - Webontwikkeling door COPIXA