Relatietherapie

Relatietherapie wordt best niet uitgesteld tot de relatie van de twee levenspartners echt door een moeilijke periode gaat en zeker niet tot die op sterven na dood lijkt.

Want elk stel dat zijn partnerrelatie wil uitdiepen, meer inhoud wil geven, kortom kwalitatief wil verbeteren, kan baat hebben bij een relatietherapie. Die relatietherapie is dan een samen met de relatietherapeut zoeken naar omgangsvormen en naar een levensorganisatie die moeten helpen om de partnerrelatie nog intenser, nog dieper, nog vreugdevoller te maken. Relatietherapie willen volgen wil dus niet noodzakelijk zeggen dat er iets mis is met de partnerrelatie.

Maar als het inderdaad toch zo is dat de partnerrelatie door een moeilijke periode gaat en soms zelfs op sterven na dood lijkt, dan is relatietherapie zeker aan de orde. Relatietherapie is dan eerst en vooral nuttig om partners zo snel mogelijk een juiste kijk te bieden op de toestand van hun relatie. Soms zien partners even door de bomen het bos niet meer. Is hun partnerrelatie – naar de titel van een boek – een samenleven met een ‘Je intiemste vijand’, of is een partnerrelatie altijd een ‘Je t’aime, moi non plus’, zoals Serge Gainsbourg en Brigitte Bardot in 1967 al zongen? Relatietherapie confronteert partners ook met hun eigen opvattingen en wensen of wensdromen i.v.m. een levenspartner en een partnerrelatie. Relatietherapie dwingt hen, elk voor zich, te kiezen ofwel voor het werken aan verbetering van de huidige partnerrelatie ofwel voor het blinde geloof dat een nieuwe partnerrelatie ook op lange termijn probleemloos zal verlopen en geen of veel minder inspanning zal vergen dan de huidige.

Inspanningen zullen steeds nodig zijn. Daarom heet een bekend boek: ‘Liefde is een werkwoord’.

Een eerste onderdeel van relatietherapie is communicatietherapie. Tijdens de sessies relatietherapie werken partners aan de verbetering van hun verbale en niet-verbale communicatie. Ze leren zich beter uiten en hun wensen en verwachtingen op een aanvaardbare manier te formuleren. Maar communicatie gebeurt niet alleen met woorden (en met stiltes) maar ook met houdingen en gedragingen. Zo is seks ook communicatie. Partnerrelatietherapie is dus ook sekstherapie en omgekeerd.

Een tweede belangrijk onderdeel van relatietherapie, maar dan tussen de therapiesessies in, is dat partners durven de door de relatietherapeut voorgestelde andere omgangsvormen met elkaar, uitproberen en dat ze vooral werken aan het volhouden ervan i.p.v. al te kinderlijk op onmogelijk snelle resultaten te hopen. Ook daarmee communiceren partners aan zichzelf en aan hun partner tot welke inspanningen ze zelf nog bereid zijn en dus welke levenskansen zijzelf aan hun partnerrelatie nog willen geven.

Lukt het partners ondanks hun ‘werken’ in en buiten de relatietherapie toch niet om een verbetering en een meer gelukkig-zijn te brengen in hun samenleven, dan zal relatietherapie dienen om te zoeken hoe er op een waardige manier een einde aan het partnerschap kan worden gesteld terwijl een ander relatieaspect zoals het ouderschapsverbond, vredevol moet doorgaan in het belang van de kinderen.

Dus zelfs als de partnerrelatie op deze manier zou eindigen, heeft de relatietherapie die beide ex-partners hebben gevolgd toch vruchten afgeworpen.

Bovendien zullen beiden, elk voor zich, in de relatietherapie veel hebben geleerd. Relatietherapie zal hen hebben geleerd welke relatie ze echt willen en waarom. Relatietherapie zal hen hebben geleerd welk beeld ze van zichzelf geven aan een levenspartner, meestal zonder zich daar bewust van te zijn. Relatietherapie zal hen hebben geleerd welke invloed ze bewust of onbewust uitoefenen op een partner. En nog het belangrijkste van alles: relatietherapie zal elk van de ex-partners hebben geleerd wat er bij henzelf kan veranderen om de slaagkansen van een volgende partnerrelatie te vergroten. In de relatietherapie zullen ze dus allicht ook de vaardigheden geleerd hebben die nodig zijn om een volgende partnerrelatie wel te doen slagen. Relatietherapie zal hen geleerd hebben dat sommige partnerkeuzes grote risico’s inhouden. Het zijn de keuzes waaruit de spreuk is ontstaan dat de liefde blind is. Maar het kan ook dat relatietherapie geleerd heeft aan welke vaardigheden continu moeten blijven gewerkt worden om zoveel mogelijk risico’s te overwinnen. Dan zal blijken dat de liefde niet blind maar helderziend was en is.

Veel gestelde vragen zijn: ‘Moet mijn partner meekomen naar de therapie?’ of ‘Mijn partner wil geen relatietherapie, is het dan zinvol dat ik therapie volg?’. Het nut van relatietherapie, voor iedere persoon in een partnerrelatie, is hierboven al aan bod gekomen. Relatietherapie met één van de partners is zeker mogelijk want elk nieuw inzicht, elke nieuwe kijk, m.a.w. elke verandering bij de ene leidt altijd tot verandering van het twee-man-vrouw-schap.

Tags

beïnvloeding, communicatie, communicatietherapie, echtpaar, echtpaartherapie, heteroseksuele relatie, homoseksuele relatie, huwelijk, lesbische relatie, levenspartners, lichaamsspraak, lichaamstaal, liefde is blind, niet-verbale communicatie, partnerrelatie, partnerrelatietherapie, partnertherapie, relatietherapie, samenwonenden,

© Mevr. M. Van de Maele van V.Z.W. Relatie-Academie - Rekeningnummer BE07 2850 3666 9766 - Privacyverklaring - Webontwikkeling door COPIXA