Psychotherapie

Psychotherapie: d.w.z. therapie om d.m.v. gesprekken en eventueel oefeningen de persoon te helpen die moeilijkheden heeft of die verbetering wil brengen in zijn gevoelsleven of in zijn gedrag.

Door een psychotherapie te doen, komt een mens dus meer te weten over zijn eigen gedachten, emoties en gedrag en leert hij hoe deze zo te veranderen dat hij zich beter voelt en dat het samenleven met anderen versoepelt.

Er zijn dus ook vele vormen van psychotherapie. De ene vorm is meer gericht op de persoonlijke levensloop, andere vormen kijken vooral naar het huidige gedrag of naar de emoties of naar de manieren van omgang met anderen of met genotsmiddelen.

Tags

cognitieve therapie, experiëntiële therapie, gedragstherapie, hypnotherapie, lichaamsgerichte therapie, psychoanalyse, psychotherapeut, Psychotherapie, rationeel-emotieve therapie, RET, systeemdenken, systeemtherapie,

© Mevr. M. Van de Maele van V.Z.W. Relatie-Academie - Rekeningnummer BE07 2850 3666 9766 - Privacyverklaring - Webontwikkeling door COPIXA