Hoe? Welke therapiemogelijkheden zijn er?

Aantal cliënten

Wat het aantal personen in de therapie betreft, zijn er meerdere mogelijkheden.

Een cliënt kan individueel werken of kan samen met zijn of haar levenspartner of kind of ouder of zakenpartner aan therapie doen of kan dat samen met zijn of haar hele gezin doen.

De inhoud van de therapie

De inhoud van het therapeutisch werken hangt vooral af van het soort probleem waarmee de cliënt worstelt.
Soms ligt de nadruk in de therapie eerder op inzicht krijgen. Soms ligt de nadruk op het uitbreiden en verbeteren van communicatievaardigheden. Soms gaat het over het veranderen van het gedrag. Heel dikwijls gaat het over het stilstaan bij en het bespreken van de eigen gevoelens en over het proberen om daar meer klaarheid en verandering in te krijgen.
Niet onbelangrijk bij dit alles is aandacht te hebben voor de eigen levensgeschiedenis, de familiale achtergrond, de reacties van het eigen lichaam enz.

De duur van een therapiesessie

Cliënten kunnen kiezen tussen therapiesessies met een duurtijd van maximum 60 minuten, maximum 90 minuten of maximum 120 minuten.

Mevr. M. Van de Maele zal altijd wel zeggen wat volgens haar, voor deze cliënt, de beste manier van werken is.

De frequentie van de therapiesessies

De cliënt kan ook zelf kiezen hoeveel tijd hij of zij laat tussen twee therapiesessies.
De cliënt kan kiezen voor geregelde therapiesessies met af en toe evaluaties of kan zich engageren voor een vast aantal therapiesessies.
Maar ook daarover zal Mevr. M. Van de Maele wel haar mening geven, steeds in het belang van een snelle en grondige verbetering van het probleem waarvoor de cliënt haar hulp komt vragen.

De totale duur van de therapie

Het ligt altijd in de bedoeling van Mevr. M. Van de Maele om te trachten de cliënt goed en snel te helpen. Maar natuurlijk vraagt werken aan een goede en blijvende verandering de nodige tijd.

De leeftijd van de cliënt

Mevr. M. Van de Maele werkt vooral met volwassenen en adolescenten.
In een gezinstherapie werkt ze met het hele gezin, ongeacht de leeftijd van ieder gezinslid.

Relatietherapie

Zovele mensen vragen zich af wat ze zich bij relatietherapie moeten voorstellen. Deze tekst probeert daar een kort antwoord op te geven maar zoals steeds: het beste is de moed op te brengen om een eerste therapiesessie te doen, dan wordt alles snel duidelijk.

In een relatietherapie kan het goed zijn dat de therapeut voorstelt om eens met elk van de partners afzonderlijk een therapiegesprek te hebben en uiteraard kunnen beide partners ook altijd zelf zo’n therapiegesprek onder vier ogen vragen.

Toch is het goed om een relatietherapie zoveel mogelijk met beide partners samen te doen opdat er niet nog meer misverstanden zouden ontstaan, bijvoorbeeld bij het antwoorden op de vragen: Hoe is de therapie verlopen? Wat is er zoal gezegd? Als beide partners aanwezig zijn, horen ze allebei hetzelfde en is er bovendien gelegenheid om in aanwezigheid van de therapeut te onderhandelen over de meningsverschillen. Met een scheidsrechter erbij lopen discussie niet uit de hand en is de kans op een voor beiden aanvaardbare oplossing veel groter.

Het gebeurt evenwel vaak dat slechts één van de partners een relatietherapie wil volgen. Ook dat is vruchtbaar. Het is wel iets ingewikkelder omdat er voor gemaakte afspraken geen inspraak kan zijn van de afwezige partner. Nochtans kan een andere aanpak van diegene die wel de therapie volgt voor een duidelijke verbetering zorgen. Een aanpak die in de therapie kan worden aangeleerd.

Therapie is altijd het bespreken van de moeilijkheden, het zoeken naar oplossingen maar het voornaamste werk gebeurt dan weer thuis, met elkaar.

Soms eindigt een relatietherapie met de vaststelling dat de partnerrelatie feitelijk allang dood was. Daaruit kan men dan ook conclusies trekken en ook dan is de relatietherapie nuttig geweest al heeft ze misschien niet de oplossing gebracht die werd verhoopt.

Sekstherapie

Voor een sekstherapie geldt ook al het bovenstaande. In de therapiegesprekken gaat het over de seksualiteit en over de relatie. In die gesprekken krijgt de persoon of het paar suggestie of opdrachten om thuis uit te proberen of helemaal niet te doen. Voor sekstherapie is het dus nog belangrijker dat beide partners aanwezig zijn: voor alles wat met seks te maken heeft, is toch het akkoord van beide partners nodig! Maar het kan ook als slechts één van de partners de therapie volgt en thuis een akkoord probeert te bereiken.

Belangrijk

Omdat het persoonlijke contact zo uiterst belangrijk is, worden er geen adviezen gegeven per telefoon of e-post. Tijdens een eerste therapiesessie krijgt u antwoord op al uw vragen maar vooraf wordt er niet meer informatie gegeven dan alles wat op deze website staat.

© Mevr. M. Van de Maele van V.Z.W. Relatie-Academie - Rekeningnummer BE07 2850 3666 9766 - Privacyverklaring - Webontwikkeling door COPIXA